Venocaps - NL
D-Pearls Pharma Nord NL
Facebook-NL

CONTRACEPTIE - Uw pil vergeten tegen zwangerschap

04 februari 2019


Verstrooid! U bent vergeten uw anticonceptiepil

                                                              

te nemen op het gebruikelijke uur.

 

Misschien 1 of meer vergeten.                                 

                                                                                                                 
Wat nu, bent U nog voldoende beschermd tegen zwangerschap als U seksuele betrekkingen zou hebben.                                                      Het antwoord is verschillend naargelang het type van anticonceptiepil die U neemt,
in welke week van Uw cyclus dat U één of meerdere bent vergeten in te nemen,
of er seksuele betrekkingen zijn geweest in de week vooraf en hoeveel uren (of dagen) er verlopen zijn tussen de seksuele betrekkingen en de vergeten pillen.


De minipil met een lage dosis aan prostagenen zoals Cerazette ® en Microlut®.Deze anticonceptiepil wordt zonder stopweek ingenomen. Elke strip bevat 28 tabletten en worden steeds doorgenomen,zelfs tijdens de menstruatie, en steeds op hetzelfde tijdstip.
Door de lage dosis aan hormonen is bij dit type pil respect voor het tijdstip van inname uitermate belangrijk.
Als er tussen het gebruikelijke tijdstip van inname en het moment dat U de pil inneemt meer dan 3 uur verstreken is , of anders wanneer er meer dan 27 uren zit tussen de 2 innamen, is de bescherming niet meer volledig bij Cerazette® en Microlut® .
Het is in dit geval raadzaam bij Cerazette ®gedurende 7 dagen en bij Microlut® 14 dagen een bijkomend voorbehoedsmiddel zoals een condoom te gebruiken. U neemt ondertussen Uw pil terug in op Uw vast tijdstip . Na deze periode zal de minipil weer voldoende bescherming geven.

 

Bij de combinatiepil met oestrogenen en progestagenen, waartoe de meeste andere merken toebehoren,kunt u het volgende schema volgen :

                MEER   OF MINDER DAN GELEDEN


- Minder dan 12 uur dat U vergeten bent Uw pil in te nemen : U hoeft geen extra maatregelen te nemen. U neemt de vergeten pil in en gaat verder met Uw pilstrip.

- Meer dan 12 uur geleden dat U uw pil heeft ingenomen en slechts één pil vergeten. U hoeft geen extra maatregelen te nemen. U neemt de vergeten pil in en gaat verder met Uw pilstrip.

-Meer dan 12 uur geleden dat U Uw pil heeft ingenomen en twee of meer pillen vergeten.
Een pilstrip bevat 21 of 22 pillen :
-1ste week=pil 1 tot en met 7
- 2de week=pil 8 tot en met 14
- 3de week pil 15 tot en met 21 of 22

1°)Twee of meer vergeten tijdens de eerste pilweek.
Indien er geen seksuele betrekkingen zijn geweest tijdens de week voorafgaand aan de eerste vergeten pil, neemt U de laatst vergeten pil in. De andere pillen die U vergeten bent , neemt U niet meer in en U gaat verder met Uw pilstrip.
Het is raadzaam een condoom te gebruiken totdat u opnieuw 7 opeenvolgende dagen een pil hebt genomen sinds de dag dat U deze bent vergeten .
Indien er wel seksuele betrekkingen zijn geweest in de week voorafgaand aan de eerste vergeten pil, neemt U de laatst vergeten pil. De andere die U vergeten bent, neemt U niet meer in. U gaat verder met Uw pilstrip. Een condoom gebruiken totdat u opnieuw 7 opeenvolgende dagen een pil hebt genomen sinds de dag dat U Uw pil bent vergeten. In dit geval is het raadzaam zo snel mogelijk( ten laatste binnen de 72 uur) de noodpil te nemen.

2°) Tijdens de tweede pilweek.
Indien u 2 of 3 pillen bent vergeten, of U wel of niet seksuele betrekkingen gehad de week ervoor :
- De laatst vergeten pil innemen, de andere vergeten pillen niet meer innemen.
- Ga verder met Uw strip.
De noodpil hoeft U niet te nemen , noch bijkomende voorbehoedsmiddelen zoals een condoom.
De bescherming tegen zwangerschap blijft voldoende.

Indien U 4 of meer pillen vergeten bent en geen seksuele betrekkingen de week ervoor:
- De laatst vergeten pil innemen,de andere vergeten pillen niet meer innemen .
- Ga verder met Uw strip.
De noodpil hoeft U niet te nemen.
Gebruik een condoom als bijkomende voorzorgsmaatregel totdat U opnieuw 7 opeenvolgende dagen Uw pil heeft genomen op het vaste tijdstip.
Indien er seksuele betrekkingen hebt gehad de week ervoor, dan is het raadzaam de noodpil te nemen.

3 °) Tijdens de derde pilweek.

Of U één of meerdere pillen vergeten bent in de derde pilweek en of U wel niet seksuele betrekkingen hebt gehad de week ervoor, heeft U de keuze uit 2 schema’s die allebei evenwaardig zijn wat betreft hun contraceptief effect.
1ste schema :
- De laatst vergeten pil innemen
- De andere vergeten pillen niet meer innemen indien u meer dan 1 pil vergeten bent.
- Ga verder met Uw strip.

Een nieuwe strip beginnen zonder de inname te onderbreken en doorgaan gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen (voor de drie-fase-pil, die pillen bevatten van 3 verschillende kleuren), moet de laatste kleur genomen worden.

U hoeft niet de noodpil te nemen of een condoom te gebruiken. De bescherming tegen zwangerschap is voldoende .

2de schema :
- Stoppen met het nemen van de pil.
- Herbeginnen met het innemen van de pil van een nieuwe strip gedurende 7 dagen gerekend vanaf de dag dat de eerste pil vergeten werd.


U hoeft niet de noodpil te nemen of een condoom te gebruiken. De bescherming tegen zwangerschap is voldoende .


U zult op de site eveneens een dossier vinden dat handelt over het correcte gebruik
van de “Morning after pill” .