Venocaps - NL
D-Pearls Pharma Nord NL
Facebook-NL

MIGRAINE – Migraine is meer dan gewone hoofdpijn, herken het verschil

04 februari 2019

Welk zijn de verschillende types van hoofdpijn?

Spanningshoofdpijn

De meesten onder ons hebben al eens spanningshoofdpijn, de vrouwen al eens regelmatiger dan de mannen . Dit type van hoofdpijn is zelden ernstig, maar kan de dagelijkse bezigheden verstoren. Wat voelt men eigenlijk? Een pijn aan beide zijden van het hoofd, niet kloppend, die uitstraalt van de nek naar boven of naar onder. Deze pijn is meestal matig maar kan ook heel hevig zijn, en wordt meestal uitgelokt zijn door een emotionele spanning of een fysieke, zoals een slechte houding.

Dagelijkse chronisch hoofdpijn

Als de hoofdpijn heel regelmatig voorkomt, dwz meer dan 15 dagen per maand, spreekt men van chronische hoofdpijn. Dit komt voornamelijk bij vrouwen voor. Vermoeidheid, braakneigingen, prikkelbaarheid, en slaapproblemen zijn mogelijks ook symptomen. Dit is eigenlijk spanningshoofdpijn die chronisch wordt en leidt tot courant gebruik van pijnstillers.

Clusterhoofdpijn

Hier gaat het om crisissen van hevige pijn, welisaar van korte duur en aan één kant van het hoofd, meestal in de buurt van of rond het oog. Ze dienen zich aan zonder voorteken, soms zelfs meerdere keren per dag of ’s nachts. Gelukkig komt dit niet veel voor, amper 3 mensen op 1000 hebben er wel eens last van, maar vijf keer meer mannen dan vrouwen.

Migraine, een specifieke ziekte

Migraine komt voor in crisissen, één a twee keer per jaar, tot meermaals per maand. Ze karakteriseert zich vooral met hoofdpijn, die heel zwaar kan zijn . Migraine gaat dikwijls gepaard met braken, overgevoeligheid aan licht en aan lawaai.
Hebt u braakneigingen als u hoofdpijn hebt? Storen licht en lawaai? Kunt u uw dagelijkse bezigheden niet uitvoeren door de hoofdpijn, dan lijdt u heel waarschijnlijk aan migraine.

Getuigenis

“Een migraine aanval maakt me werkelijk heel ziek. Onmogelijk om gelijk wat te doen. Soms duurt een crisis twee of drie dagen. Ik voel zo een aanval opkomen, het is een pijn, die steeds sterker wordt. Ik voel me dan zo slecht dat ik mijn bed moet opzoeken. Zware braakneigingen komen op. Ik moet overgeven… dan vermindert de pijn langzaam aan. De volgende dag word ik nog steeds een diffuse pijn gewaar en voel ik me uitgeput.”
Marie, 32 jaar


Lijdt u aan migraine of een ander type hoofdpijn?

Een migraine aanval kent meestal 4 fasen. Tussen de aanvallen door voelen migrainelijders zich doorgaans heel goed.
 1. De waarschuwingsfase
  Enkel de helft van de migrainelijders is zich bewust van deze fase. Van enkele uren tot één a twee dagen voor het begin van de crisis, voelt men zich prikkelbaar, moe, of uitgeput . Sommigen voelen echter een abnormale energie of een grote eetlust. Nog anderen ‘voelen’ dat er een migraine aanval zal aankomen.
 2. Het aura
  Slechts een derde van de migrainepatiënten wordt de aura fase gewaar, en zelfs niet bij elke crisis. Het gaat hier om een signaal dat wordt uitgezonden door de hersenen , dat zo’n 10 tot 30 minuten duurt. Sommigen zien blinde vlekken, fel licht of lichtflitsen of gekleurde zigzaglijnen, en dit doorgaans aan één zijde. Anderen zien dubbel of troebel. Tintelingen of ongevoeligheden , of zelfs moeite hebben met spreken, kan ook een onderdeel zijn van de aura.
 3. De hoofdpijnfase
  Een migraine aanval duurt gewoonlijk minder dan één dag, maar kan tot drie dagen duren. Ze komt meestal één tot twee keer per maand voor, maar dat kan gaan tot één a twee keer per week. Als de crisis minder dan 4 uur duurt of meer dan 72 uur, dan gaat het waarschijnlijk niet om migraine.
  De hoofdpijnfase is dikwijls acuut, ze manifesteert zich meestal aan één zijde van het hoofd, soms aan de twee kanten, vlakbij het voorhoofd en de slapen. De pijn uit zich onder de vorm van kloppingen of golven en wordt erger als je beweegt.
  Waarschijnlijk gaat de migraine aanval ook gepaard met misselijkheid en (bijna) braken ( wat de hoofdpijn lijk te verlichten) . Licht en lawaai worden onverdraaglijk, zo erg dat je je wil afzonderen. .
 4. De recuperatiefase
  De pijn vermindert en deze periode wordt gekenmerkt door moeheid, prikkelbaarheid en moeite met concentratie . Deze fase kan nog een hele dag duren alvorens zich weer wat beter te voelen.

Migraine komt zeer frequent voor

Ongeveer één op vijf volwassenen heeft ooit in zijn leven last van migraine. Vrouwen hebben drie keer zoveel kans als mannen. Het gaat meestal om mensen tussen de 25 en de 45 jaar, maar kan op alle leeftijden voorkomen. Dit kan al het geval zijn van in de kindertijd en bij meisjes verschijnt migraine soms samen met de puberteit.
Migraine kan erfelijk zijn, de migrainelijders hebben dikwijls een moeder of vader die ook migraine heeft of had.

Wat lokt een migraineaanval uit?

De exacte oorzaken van migraine zijn niet gekend. Maar men kan wel enkele factoren aangeven die een crisis kunnen uitlokken.
 • Voeding: Sommige voedingsmiddelen, zoals bvb alcohol , kunnen een migraineaanval uitlokken, maar daarom niet bij iedereen. Wat ook een nefaste invloed heeft is een zware maaltijd laat op de avond, onvoldoende eten, of maaltijden overslaan.
 • Slaap: veranderingen in het slaappatroon, zowel bij slaaptekort als bij een teveel slapen 
 • Stress : kinderen, het werk, frustraties en problemen of andere stressfactoren 
 • Levensritme: onregelmatige maaltijden, onregelmatig eetpatroon, stress, vermoeidheid. Maar ook erge spanning of reizen met tijdsverschillen. 
 • Omgeving: hevig of flikkerend licht, sterke geuren, ongewone tijdsveranderingen, temperatuursschommelingen, veranderingen in luchtdruk, ….
 • Hormonale invloed: vrouwelijke hormonale factoren zoals menstruatie, gebruik van contraceptiva, of een substitutiebehandeling met hormonen. 
 • Zekere geneesmiddelen

Migraine? Spreek erover met uw apotheker of uw dokter.

Lijdt u regelmatig aan hevige hoofdpijn? Herkent u zichzelf in dze informatie? Probeer in eerste instantie de uitlokkende factoren te onderkennen, zo kan u ze beter vermijden, of ermee omgaan of ze behandelen. Uw apotheker of uw dokter kan u helpen een oplossing te vinden die bij u past.

*Approche de la migraine dans la pratique médicale (Titre original : Aanpak van migraine in huisartsen praktijk). Domus Medica. 2010

Bron: Week van de migraine met de steun van APB, OPHACO, the Belgian Headache Society en Novartis