Venocaps - NL
D-Pearls Pharma Nord NL
Facebook-NL

VACCINATIE TEGEN LONGONTSTEKING

23 augustus 2019

Een longontsteking (Pneumonie) kan veroorzaakt worden door een bacterie (pneumokok) of een virus. Een bacteriële longontsteking vormt een groot risico bij ouderen. Kan een vaccinatie het risico beperken ?

pneumonie


Wat zijn pneumokokken ?

Pneumokokken zijn bacteriën die bij het hoesten of niezen van mens op mens worden doorgegeven via uitgeademde druppeltjes. Ze kunnen een longontsteking of een hersenvliesontsteking (meningitis) veroorzaken. Deze infecties komen meer voor in de winter en in de vroege lente.

Bij 65 plussers houdt een longontsteking ernstige risico's in. Bij 1 op 4 patiënten met bacteriële longontsteking ontstaat een bloedvergiftiging met frequent dodelijke afloop. (4 op 10 gevallen)

Ook een hersenvliesontsteking bij deze leeftijdsgroep is levensgevaarlijk. 80 % overleeft deze infectie niet en de overlevenden houden er letsels (o.a. doofheid) aan over.

Hoe werkt het vaccin ?

Het vaccin zorgt ervoor dat het lichaam anti-stoffen tegen pneumokokken aanmaakt waardoor het sneller kan reageren bij een longontsteking door pneumokokken en waardoor de genezingsgraad stijgt.

Wie laat zich best vaccineren ?

1. Het wordt ten zeerste aanbevolen bij personen die een groot risico lopen op infectie met pneumokokken:

  • volwassenen met een gestoorde immuniteit (door chemotherapie of bepaalde medicatie, of door ziektes zoals AIDS, bloedkankers);
  • volwassenen met specifieke aandoeningen : sikkelcelanemie, hemoglobine ziektes… ;
  • volwassenen bij wie de milt verwijderd werd of niet meer werkt.

2. Vaccinatie wordt overwogen bij :

  • 50 plussers met een chronische longaandoening (astma, COPD,..);
  • 50 plussers met een chronische hart-, vaat-, lever- of nierziekte;
  • alle 65 plussers.

Hoe wordt het vaccin toegediend ?

Momenteel zijn er 2 vaccins beschikbaar nl. Pneumovax 23 ® en Prevenar 13 ®. Deze vaccins worden niet terugbetaald door het RIZIV maar sommige ziekenfondsen komen geheel of gedeeltelijk tussen via hun aanvullende verzekering.

Welk vaccin of welke combinatie hiervan aangewezen is, hangt af van het risicoprofiel van de patiënt. Dit wordt tijdens de consultatie met de huisarts besproken.

Het pneumokokkenvaccin kent weinig risico's of bijwerkingen. Soms heeft men lichte pijn of een harde plek op de plaats van de inspuiting. Men kan zich wat koortsig en moe voelen en/of spier- en gewrichtspijn ervaren, wat spontaan overgaat na enkele dagen.

Het pneumokkenvaccin mag samen toegediend worden met het griepvaccin.

Bron : www.domusmedica.be, www.gezondheid.be, vaccinatiefiche HGR9210 2014 Pfizer